11.07.2020 06:04:20


Depot

Værdipapirer opbevaret i VP

Max.

Min.

Pris

Beholdningsændringer ved køb/salg
 
 
7,50 kr.
Andre ændringer samt meddelelser
 
 
15,00 kr.
Kontogebyr pr. år. for obligationer
 
 
150,00 kr.

Opbevaring af danske værdipapirer ej registreret i VP

Max.

Min.

Pris

Nominel værdi pr. år
 
150,00 kr.
0,300%
Diverse dokumenter pr. stk. pr. år
 
 
100,00 kr.

Opbevaring af udenlandske værdipapirer ej registreret i VP

Max.

Min.

Pris

Kursværdi pr. år
 
300,00 kr.
0,1500%
Hjemsøgning af udenlandsk skat
 
 
1.250,00 kr.

Overførsel af værdipapirer til andet pengeinstitut

Max.

Min.

Pris

Gebyr til Lån & Spar pr. fondskode pr. depot*
500,00 kr.
 
200,00 kr.
Alle gebyrer tillægges udenlandske omkostninger.
 
 
 
* For udenlandske værdipapirers vedkommende må tillige påregnes betaling af opkrævet gebyr fra vores samarbejdspartnere i ind- og udland. Anslået pris oplyses ved henvendelse til banken. For fysiske værdipapirers vedkommende må tillige påregnes betaling af fremsendelsesomkostninger.
 
 
 

Opbevaring af pantebreve

Max.

Min.

Pris

Gebyrer vedr. opbevaring af pantebreve oplyses på forlangende i Depot & Udland.
 
 
 

Øvrige gebyrer vedrørende depot

Max.

Min.

Pris

Etablering af handels- og spørgefuldmagt
 
 
200,00 kr.
Rente- og udbytteafregning ej VP (skrankeindløsning og udenlandsk afregning)
 
 
50,00 kr.
Udsendelse af ekstra- eller erstatningsmateriale
 
 
200,00 kr.
Ved fremsendelse af fysiske papirer opkræves porto