11.07.2020 05:47:26

InvesteringsNyt er Lån & Spar Banks nyhedsbrev, der på en kortfattet og tilgængelig facon sigter mod at beskrive og perspektivere de vigtigste begivenheder i dansk økonomi og på det danske aktiemarked.


InvesteringsNyt Indhold
22. marts 2019 Boligmarkedet
- Huse stiger og lejligheder falder i pris.
- Fortsat stabile lave renter. Renteforhøjelser udskudt til 2020.
- Priserne på ejerlejligheder falder i København og Aarhus.
- Boligmarkedet generelt ser dog fortsat robust ud og understøttes af den positive økonomiske udvikling.
Læs mereModtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyheder fra InvesteringsNyt

God rådgivning

Læs om god rådgivning, dine forhold og beskatning.

Læs mere

Kvalitetsforbedrende service

Lån & Spars rådgivning er som udgangspunkt ydet på et ikke-uafhængigt grundlag.
Lån & Spar leverer kvalitetsforbedrende services og modtager provision ved formidling af salg af investeringsbeviser i de investeringsforeninger, der til en hver tid fremgår af bankens hjemmeside.
En række investeringsforeninger er nærtstående til Lån & Spar, f.eks. foreninger hvis administrationen varetages af Lån & Spars datterselskab, Invest Administration A/S eller rådgivningen varetages af Gudme Raaschou Asset Management.

Af handelsbilledet i netbanken og fondsnotaen fremgår den aktuelle åop, IHO og provisionssats for investeringsbeviset.

Aftale om styrket åop for investeringsfonde

Finans Danmark m.fl. har besluttet, at forbedre og udbygge aftalen om investoroplysning via omkostningsnøgletallet "åop" (årlige omkostninger i procent).

Aftalen indebærer, at investeringsfondenes indirekte handelsomkostninger fremover altid oplyses i forbindelse med åop.


Se de indirekte handelsomkostninger på finansdanmark.dk