28.09.2020 13:50:37

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører § 14

Stk. 1, nr. 1Lån & Spar Bank A/S
Højbro Plads 9-11
1200 København K

Lån & Spar Bank A/S registreres som forsikringsformidler - afventer, at der åbnes op for ansøgningsprocessen hos Finanstilsynet
Stk. 1, nr. 2Lån & Spar Bank A/S yder personlig rådgivning til kunder om Letsikringer oprettet via Letpension
Stk. 1, nr. 3Lån & Spar Bank A/S klagevejledning
Stk. 1, nr. 4Finanstilsynet - afventer, at der åbnes op for ansøgningsprocessen
Stk. 1, nr. 5Lån & Spar Bank A/S handler på vegne af PFA Pension ved formidlingen af Letsikringer
Stk. 1, nr. 6Lån & Spar A/S har ikke en direkte eller indirekte ejerandel på mere end 10 % i et forsikringsselskab
Stk. 1, nr. 7LB Forsikring A/S og PKA Pension ejer mere end 10 % af aktierne i Lån & Spar Bank A/S
Stk. 1, nr. 8Lån & Spar Bank A/S yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse.
Lån & Spar Bank A/S har en kontraktretlig forpligtelse til udelukkende at benytte PFA Pension via Letpension. Firmapension undtaget
Stk. 1, nr. 9Lån & Spar Bank er efter aftale med PFA Pension berettiget til et administrationshonorar, som er indregnet i præmien. Størrelsen af administrationshonoraret vil til enhver tid på forlangende kunne søges oplyst hos Lån & Spar Bank
Stk. 1, nr. 10Lån & Spar Bank er efter aftale med PFA Pension berettiget til et administrationshonorar, som er indregnet i præmien. Størrelsen af administrationshonoraret vil til enhver tid på forlangende kunne søges oplyst hos Lån & Spar Bank
Stk. 1, nr. 11Letsikringen tegnes i

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København ø
Stk. 1, nr. 12PFA er ikke et skadesforsikringsselskab og er derfor ikke omfattet af denne garantiordning
Stk. 2Ikke relevant da kunden ikke betaler direkte til Lån & Spar Bank A/S
Stk. 3Denne betingelse er opfyldt, når ovenstående oplysninger ligger på pengeinstituttets hjemmeside, idet der også henvises til denne ved ændringer til forsikringsaftalen
Stk. 4Accessoriske forsikringsformidlere - denne bestemmelse er ikke relevant i Lån & Spar Bank A/S
Stk. 5Accessoriske forsikringsformidlere - denne bestemmelse er ikke relevant i Lån & Spar Bank A/S
Stk. 6Uafhængige forsikringsformidlere - denne betingelse er ikke relevant for pengeinstitutter i Letpensionsamarbejdet
Stk. 7Denne betingelse er kun aktuel såfremt Lån & Spar Bank har en henvisningsaftale på firmapension med PFA, hvilket Lån & Spar Bank A/S ikke har