05.07.2020 02:59:25

Ansvarlige investeringer

Lån & Spar Bank har fastsat etiske retningslinjer for investeringer for egne midler og for forslag om investeringer, som vi vil give vores kunder.

  • Vores udgangspunkt er, at virksomheder tilpasser sig love, etik og moral i de lande og på de markeder, hvor de virker

  • Vi screener, om virksomhederne overholder de globale normer fastsat af FN, ILO og OECD. Det er normer vedrørende menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og anti-korruption

  • Derudover screenes for tobak og kontroversielle våben (atomvåben, klyngebomber, antipersonelminer og biologiske samt kemiske våben) og for virksomheder, som har en stor del af deres omsætning i våbenrelaterede aktiviteter

Vi håndterer de problematiske virksomheder, ved at vi, som udgangspunkt, sælger aktierne eller obligationsudstedelserne fra virksomhederne.

Såfremt de pågældende virksomheder indgår i de referenceindeks, som vores kunder har bedt os følge, laver vi en vurdering af, hvilke overtrædelser den pågældende virksomhed anklages for, inden vi effektuerer et eventuelt salg af aktien eller erhvervsobligationen.