01.12.2021 00:29:33Procedure for låneansøgning

  • Låneansøgningen udfyldes og sendes til Lån & Spar Bank, der behandler ansøgningen.
  • Bevilling af lånet vil ske under forudsætning af, at du er medlem af Danmarks Lærerforening og af Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring samt, at du fremsender kopi af sidste lønseddel og årsopgørelse fra skattevæsenet for husstanden (lånsøger og ægtefælle/samlever) og at dette ikke giver anledning til bemærkninger. Samtidig skal der fremsendes kopi af gyldigt pas eller kørekort.
  • Når banken har modtaget lønseddel og årsopgørelse samt pas eller kørekort og DLF Medlemslån har påtegnet låneansøgningen, fremsendes lånetilbud samt gældsbrev og lønforskrivningsblanket til underskrift. Lønforskrivningsblanketten skal du tillige få påtegnet på dit lønkontor.
  • Herefter skal du returnere dokumenterne til banken som straks efter modtagelsen indsætter låneprovenuet på din konto.


Bemærk: Når du skal udfylde låneansøgningen, vil du få brug for din samt din evt. ægtefælles / samlevers seneste lønseddel og seneste årsopgørelse fra skattevæsenet. (Formueoplysningerne skal fremgå af årsopgørelsen - forskudsopgørelsen kan ikke benyttes.)Søg lån
 
Indtast oplysninger og klik på knappen "Send".
 
Jeg ønsker
 
Lånesum:
Låneperiode: eller ydelse:
   
Lånebeløbet skal indbetales på min konto:
 
Reg nr.: Konto nr.:
   
Det er en betingelse for optagelse af lån, at gruppelivs præmien tilmeldes Betalingsservice.

Jeg giver herved tilladelse til, at fremtidig gruppelivspræmie bliver trukket via konto:
 
Reg nr.: Konto nr.:
 
 
Personlige oplysninger
 
CPR-nr.: Stilling:
Navn:
Adresse:
Post nr.: By:
Tlf. dag: Tlf. aften:
E-mail-adresse
 
Tidligere adresse inden for de sidste 5 år:
Arbejdsplads:
Siden:
Lønningskontor:
 
  Medlem af Danmarks Lærerforening
  Medlem af Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring
 
Her kan du ansøge om den Frivillige Gruppelivsforsikring.
Du får brug for dit cpr.nr. og din kode til Min Side
 
Civilstand:
Gift   Samlevende   Enlig   Antal hjemmeboende børn/alder:
 
   
Oplysninger om ægtefælle/samlever
 
CPR-nr.: Stilling:
Navn:
Tlf. dag:
Arbejdsplads:
Siden
 
     
  Låntager
Kr.
??gtefælle/samlever
Kr.
Oplysning fra Lønseddel:    
Fast månedsløn
Oplysninger fra seneste årsopgørelse
fra skattevæsenet
   
Lønindkomst (før AM-bidrag/pension)
Skattepligtig indkomst
Indberettede formueoplysninger fra pengeinstitutter m.fl.
Indestående i pengeinstitutter, obligationer, pantebreve
Ejendomsværdi af danske ejendomme
Gæld til realkredit., reallån, pengeinstitutter
Kursværdi, børsnoterede aktier, investeringsbevis
     
Andre oplysninger    
Har du selvstændig virksomhed under nogen form,
herunder om du er ejer af anparter
Nej    Ja  
 
Bemærkninger i øvrigtJeg/vi erklærer, at de afgivne oplysninger er korrekte,
og at jeg og min evt. ægtefælle/samlever er myndig(e).
 
      
<- Tilbage