06.07.2020 10:16:25

Forvaltning

Gebyrer vedr. forvaltning af værdipapirer

Min.

Pris

Forvaltningsgebyr, værdipapirer
200,00 kr.
0,30%
Forvaltningsgebyr, kontant anbringelse
 
Gratis
Bistand ved ansøgning om frigivelse, revision af værgemålsregnskab o.l., timebetaling
 
500,00 kr.
Rykker for bilag til værgemålsregnskab
 
100,00 kr.
Rykker for værgemålsregnskab
 
100,00 kr.
Anmeldelse til Statsforvaltningen, hvis værgemålsregnskabet ikke kan godkendes
 
250,00 kr.