03.04.2020 18:06:35

Er du med i bestyrelsen for en fond?

Fonde, stiftelser, legater og andre selvejende institutioner, der er omfattet af fondsloven, skal normalt anbringe deres midler i en forvaltningsafdeling, der er godkendt af Civilstyrelsen. Dette er for at sikre, at fonden bliver administreret i overensstemmelse med stifterens ønsker og fondens formål og vedtægter.

Hvordan må du anbringe pengene?
Der gælder særlige regler for hvor meget af formuen, der må investeres i f.eks. erhvervsobligationer og konvertible obligationer. Fondes midler skal anbringes efter reglerne i 'Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler'. Læs den her

Hver eneste investering skal kontrolleres af en godkendt forvaltningsafdeling, så man har sikkerhed for, at den følger fondslovgivningen - det er simpelthen lovbundet.

Lån & Spar Bank har en godkendt forvaltningsafdeling, som du er velkommen til at kontakte på tlf. 3378 2000 eller gennem et af vores rådgivningscentre.

Forvaltningsafdelingen yder også anden administrativ assistance
Hvis bestyrelsen ønsker anden administrativ assistance til fondens drift, f.eks. til foretagelse af henvendelser til offentlige myndigheder, ansøgning om ændring af vedtægter, udarbejdelse af regnskab m.v., kan I også få hjælp fra forvaltningsafdelingen.

Hvad koster det?
Vi tilstræber hele tiden at være en af de bedste og billigste aktører på markedet. Og det er vores overbevisning, at gennemsigtighed er en forudsætning for tillid og åbenhed. Derfor har vi valgt at have enkle og beregnelige gebyrer. Se vores gebyrliste

Ring mig op

Vi ringer dig gerne op, hvis du vil høre mere om, hvad Forvaltningsafdelingen i Lån & Spar kan tilbyde dig.

Bestil opringning