28.11.2020 18:33:29

Har du en klage?

Du skal altid kontakte dit rådgivningscenter, hvis der er en uoverensstemmelse om et forretningsforhold med banken. Fører en sådan henvendelse ikke til et resultat, der er tilfredsstillende for dig, kan du sende en skriftlig klage til bankens klageansvarlige.

Læs mere om bankens forretningsbetingelser.

Lån & Spar Bank
Juridisk afdeling
Højbro Plads 9-11
1200 København K
e-mail: juridisk@lsb.dk

Tlf.: 3378 2000
Fax: 3378 2007