09.04.2020 05:28:26


Obligationer

Afregningskurser - obligationer

Max.

Min.

Pris

Kurspoint:
 
 
 
Strakshandel: Aktuel købs-/salgspris
 
 
+/- 0,10
Øvrige danske obligationer: Aktuel købs-/salgspris
 
 
+/- 0,10
Kurtage:
 
 
 
Handel via Lån & Spar Bank: Obligationer: Kursværdi 0-5 mio.
5.000,00 kr.
200,00 kr.
0,15%
Handel via Lån & Spar Bank: Obligationer: Kursværdi > 5 mio.
 
 
0,10%
Handel i netbank/mobilbank
 
50,00 kr.
0,10%
Gebyrer:
 
 
 
Tillæg for salg fra eksternt depotsted, frigivelse af værdipapirer/penge ved handel fra eksternt sted, pr. handel, samt handel mellem kunders egne depoter pr. nota
 
 
200,00 kr.
Limiteret ordre / ændring af limiteret ordre (gælder ikke børsordrer)
 
 
100,00 kr.
Kurtage for handel med optioner oplyses ved forespørgsel i banken.