28.11.2020 08:37:14

Regler om investering (MiFID)

MiFID handler om, hvordan vi skal rådgive dig, når du som privatperson handler med værdipapirer.

Vi inddeler alle vores kunder i tre kategorier:

  • Detailkunder

  • Professionelle kunder

  • Godkendte modparter

Som privatperson hører du under kategorien detailkunde, og dermed får du den bedst mulige beskyttelse via lovgivningen.Endnu bedre rådgivning

Som detailkunde får du en grundig og kvalificeret rådgivning, inden du går i gang med dine investeringer. Vi tager udgangspunkt i netop din situation, så vi sikrer os, at du har tilstrækkelig kendskab og erfaring til at handle med de forskellige værdipapirer og finansielle instrumenter.

Inden investeringsrådgivningen skal vi have nogle oplysninger fra dig, der har til formål at afklare din risikoprofil og risikovillighed. Har vi ikke fået disse oplysninger fra dig, må vi ikke rådgive dig.

Du har mulighed for at søge om at komme i en anden kategori end detailkunde. Det vil dog betyde, at du ikke har den samme beskyttelse ifølge lovgivningen.I Lån & Spar Bank arbejder vi ud fra følgende model, når du skal handle

  1. Hvilken type kunde er du?

  2. Grundig og kvalificeret rådgivning med udgangspunkt i netop din situation

  3. Vurdering af netop din investering

  4. Opfølgning på din handel

Handel uden rådgivning

Du kan naturligvis stadig handle gennem din netbank og få dit rådgivningscenter til at ekspedere handlen.

Hvis du ønsker at handle helt på egen hånd via din netbank, kan det kun ske i de finansielle instrumenter der betegnes som ikke komplekse. Derved forstås almindelige aktier, obligationer og investeringsforeninger.
Få svar på dine spørgsmål

Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål om MiFID.

Læs spørgsmål og svarOrdreudførelsespolitik

Lån & Spar Banks Ordreudførelsespolitik, som skal sikre dig 'Best execution', når du handler værdipapirer.

Læs mere

Du er også beskyttet af

Lån & Spar Banks Interessekonfliktpolitik, som skal sikre, at vi ikke har øje for andet end dine interesser.

Læs mere

Risikomærkning

Risikomærkning af investeringsprodukter tager udgangspunkt i risikoen for at tabe det investerede beløb og/eller om produktet er et sammensat produkt.

Læs mere

Kvalitetsforbedrende service

Lån & Spars rådgivning er som udgangspunkt ydet på et ikke-uafhængigt grundlag.
Lån & Spar leverer kvalitetsforbedrende services og modtager provision ved formidling af salg af investeringsbeviser i de investeringsforeninger, der til en hver tid fremgår af bankens hjemmeside.
En række investeringsforeninger er nærtstående til Lån & Spar, f.eks. foreninger hvis administrationen varetages af Lån & Spars datterselskab, Invest Administration A/S eller rådgivningen varetages af Gudme Raaschou Asset Management.

Af handelsbilledet i netbanken og fondsnotaen fremgår den aktuelle åop, IHO og provisionssats for investeringsbeviset.