14.07.2020 09:52:17

Redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet kommer løbende på inspektion i de danske banker. Efter hvert besøg udarbejder de en vurdering. Vi er som bank forpligtet til at offentliggøre vurderingen på vores hjemmeside senest tre hverdage efter, vi har modtaget den.

Nedenfor kan du se de redegørelser og påbud Lån & Spar Bank har fået fra Finanstilsynet.
22. januar 2019

Redegørelse om inspektion af Lån & Spar (PDF)

Finanstilsynet var i oktober-november 2018 på inspektion i Lån & Spar, hvor de foretog en ordinær undersøgelse.


11. december 2018

Redegørelse om påtale til Lån & Spar Bank A/S (PDF)


19. juni 2018

Redegørelse om temainspektion i Lån & Spar Bank (PDF)

Nye udlån til andelsboliger mv.


15. sep. 2017

Redegørelse om påbud til Lån og Spar Bank A/S (PDF)

Påbud om forsigtighed ved bevilling.


25. apr. 2017

Redegørelse om påbud til Lån og Spar Bank A/S (PDF)

Påbud om at banken i sin kreditpolitik i tilstrækkelig grad, skal præcisere den ønskede risikoprofil for kunderne på det svenske marked


15. apr. 2016

Redegørelse om inspektion i Lån & Spar Bank (PDF)

Risikostyringsfunktion, compliance-funktion, intern revision og kreditkontroller.


12. apr. 2016

Redegørelse om temainspektion (PDF)

Angående nyudlån til køb af ejer- eller andelsbolig.


11. nov. 2015

Påbud fra finanstilsynet (PDF)

Påbud om at instruere medarbejdere så det tilsikres, at banken ikke forskelsbehandler på et usagligt grundlag ved ansøgninger om boligfinansiering.


23. apr. 2015

Påbud fra finanstilsynet (PDF)

Redegørelse om inspektion omhandlende best
execution i Lån & Spar Bank A/S


11. feb. 2015

Redegørelse for undersøgelse i Lån og Spar Bank A/S (PDF)


31. jul. 2014

Påbud fra finanstilsynet (PDF)

Redegørelse om risikovægtning af særlige lån til privat-kunder.


8. mar. 2012

Redegørelse om inspektion i Lån & Spar Bank (PDF)
(depotselskab for Lån & Spar Invest)


23. feb. 2012

Offentliggørelse af påbud til Lån & Spar Bank A/S (PDF)