14.07.2020 07:22:59

Risikorapporter

Vi har valgt at offentliggøre Basel II oplysningsforpligtelserne i risikorapporter. I rapporterne har vi beskrevet vores risikoeksponering samt metoder til styring af risici.

  • Risikorapport 2018 - tillæg
  • Det individuelle solvensbehov 1. kvartal 2019

    Læs mere
  • Risikorapport 2018
  • Risikorapport 2018

    Læs mere