22.11.2019 01:02:40

Hvordan afvejer du bedst risiko og afkast?

Indtræder du som kunde i Gudme Raaschou Asset Management, udarbejder vi i fællesskab, som det allerførste, en investeringskontrakt.

Investeringskontrakten definerer rammerne for vores arbejde med at forvalte din portefølje og sikrer, at vi plejer din portefølje under streng hensynstagen til såvel risikoprofil som afkastmuligheder. I investeringskontrakten er beskrevet hvilke aktivklasser, der må investeres i, og hvor stor/lille en vægt de maksimalt og minimalt må udgøre - også kaldet den strategiske aktivallokering.

Strategisk aktivallokering
Den strategiske aktivallokering bør være det centrale element i enhver investors investeringsstrategi og har til formål at sikre dig det højst mulige afkast i forhold til det risikoniveau, du som investor vil acceptere.

I forbindelse med processen beskrives hver aktivklasse ved historisk risiko og afkastforventninger, og det giver os mulighed for at fastlægge de optimale porteføljekombinationer. Herefter stresstester vi de trufne valg af aktivklasser og revurderer, hvor der er anledning til det.


Taktisk aktivallokering
Ud fra rammerne af den strategiske aktivallokering arbejder vi i Gudme Raaschou Asset Management med den taktiske aktivallokering. Den taktiske aktivallokering er den præcise procentvise allokering til de enkelte aktivklasser, f.eks. andelen af europæiske virksomhedsobligationer. Den taktiske aktivallokering justeres løbende med markedsbevægelserne, så vi udnytter investeringsuniversets rammer bedst muligt og optimerer afkastpotentialet.

Operationel aktivallokering
På grundlag af den taktiske allokering tager vi dagligt stilling til den operationelle aktivallokering, valget af papirer i den enkelte aktivklasse. Som kunde i kapitalforvaltning får du hver måned en udførlig oversigt inklusive porteføljemanagerens kommentar til beholdningen i din portefølje.

Gudme Raaschou Asset Management, en del af Lån & Spar Bank A/S, Badstuestræde 20, Postboks 2117, 1209 København K, CVR13538530
Telefon 3378 2700, Telefax 3378 2707, E-mail info@gr.dk, Swift LOSADKKK - © Lån & Spar Bank A/S. Persondata og cookies