04.06.2020 05:32:17

Har du en arv eller gave, der er båndlagt?

Hvis du har en arv eller gave, der er båndlagt, skal midlerne normalt anbringes i en forvaltningsafdeling, der er godkendt af Civilstyrelsen. Det kræver loven, og det er for at sikre, at hensigten med testamentet eller gavebrevet bliver overholdt.

Man taler om, at "båndlæggelsesfundamentets betingelser skal opfyldes". Hvad betingelserne helt nøjagtig er, kommer an på testamentets eller gavebrevets ordlyd.

Båndlæggelse indebærer blandt andet, at en arving ikke kan råde over båndlagt kapital i levende live men alene hæve renten, eller at midlerne først kommer til udbetaling på et bestemt tidspunkt eller under nogle bestemte forudsætninger.

Lån & Spar Bank har en godkendt forvaltningsafdeling, som du kan kontakte på tlf. 3378 2000 eller få kontakt til gennem et af vores rådgivningscentre.

Der er bestemte regler for, hvordan du må anbringe pengene
Båndlagt arv eller gave skal anbringes efter reglerne i Bekendtgørelse om anbringelse af myndiges båndlagte arv. Det betyder, at midlerne kan stå som kontant indskud eller investeres i værdipapirer.

Bekendtgørelse om anbringelse af myndiges båndlagte arv fastsætter helt bestemte regler for hvor stor en del af formuen, der må investeres i forskellige slags værdipapirer. Og investeres de i værdipapirer, kræver lovgivningen, at Forvaltningsafdelingen kontrollerer hver eneste investering. Det sker for at varetage den begunstigedes langsigtede interesser - også selvom det på kort sigt kan være imod hans eller hendes ønske.

Forvaltningsafdelingen skal her ud over kontrollere, at bestyrede midler ikke forældes eller forringes, så kapital og/eller afkast kommer i fare - og endelig, skal forvaltningsafdelingen sørge for, at kapitalen bliver udbetalt, når betingelserne i båndlæggelsesfundamentet er opfyldt.

Det er som regel også Forvaltningsafdelingen, der udøver stemmeretten på eventuelle båndlagte aktier - vi kan dog give stemmeretten til den begunstigede,
hvis vi er sikre på, at det ikke bringer kapital eller afkast i fare.

Du kan også få hjælp til andre ting fra Forvaltningsafdelingen
Hvis du har brug for anden assistance i forbindelse med de båndlagte midler, f.eks. henvendelser til offentlige myndigheder, kan du også få hjælp fra Forvaltningsafdelingen.

På samme måde kan vi træde hjælpende til, hvis du skal ansøge om frigivelse af en del eller hele det båndlagte beløb. Lån & Spar koncentrerer sig jo om at rådgive private kunder, så vi er naturligvis også ved din side, når det drejer sig om de mere specielle sager.

Hvad koster det?
Vi tilstræber at være en af de bedste og billigste aktører på markedet. Og det er vores overbevisning, at gennemsigtighed er en forudsætning for tillid og åbenhed. Derfor har vi valgt at have enkle og beregnelige gebyrer. Se gebyrliste

Ring mig op

Vi ringer dig gerne op, hvis du vil høre mere om, hvad Forvaltningsafdelingen i Lån & Spar kan tilbyde dig.

Bestil opringning