15.09.2019 19:04:11
Privat
Erhverv

Medlemmer får ekstra gode fordele

Vi samarbejder med en lange række danske organisationer og foreninger. Er du medlem af en af vores samarbejdspartnere, får du ekstra fordele.

Vælg din organisation eller forening og se hvilke fordele vi kan tilbyde dig.

Ansatte tandlægers organisation

Gymnasieskolernes Lærerforening
Bibliotekarforbundet

HK Post & Kommunikation
BUPL

HK Trafik & Jernbane
CO10

Ingeniørforeningen i Danmark

Centralforeningen for Stampersonel


JA
Danmarks Jurist- og Økonomforbund

Jordbrugsteknologer i Danmark
Danmarks Lærerforening

Jordemoderforeningen
Dansk Jernbaneforbund

Konstruktørforeningen
Dansk Journalistforbund

Kost & Ernæringsforbundet
Dansk Skuespillerforbund

Københavns Kommunes Embedsmandsforening
Dansk Socialrådgiverforening

Ledernes Søfart
Dansk Sygeplejeråd

Københavns Lærerforening
Dansk Told & Skatteforbund Lægeforeningen
Danske Bioanalytikere

Lærerstuderendes Landskreds
Danske Skov-& Landskabsingeniører og Have-& Parkingeniør

Maskinmestrenes Forening
Den Danske Dyrlægeforening

Pharmadanmark
Den Danske LandinspektørforeningPolitiforbundet
DM - Dansk Magisterforening

PROSA
FADL

Præsteforeningen
Farmakonomforeningen

Pædagogstuderendes Landssammenslutning
Flyvebranchens Personale Union

Sammenslutningen af Funktionærer
Forbrugsforeningen

Skolelederforeningen
Forbundet Arkitekter og Designere

Radiograf Rådet
Forbundet Kommunikation og Sprog

Tandlægeforeningen
Forenede Danske Motorejere

Uddannelsesforbundet
Forsikringsforbundet

Uddannelseslederne
Frie Skolers Lærerforening