Kr.
{{item.month}}
Indtægter i {{item.month}}
{{income.title}} Kr. {{income.value | number}}

Udgifter i {{item.month}}
{{expense.title}} Kr. {{expense.value | number}}
Indtægter Kr. {{item.incomeValue | number}}
Udgifter Kr. {{item.expensesValue | number}}
Rådighedsbeløb Kr. {{item.available | number}}

Tilbage