02.06.2020 11:05:09
Privat
Erhverv

Foreninger og fonde uden CVR-nummer

Hvidvaskloven stiller krav om, at vi identificerer vores kunder. Du skal give os følgende dokumenter, når du identificerer dig for os:

  • Vedtægter

  • Seneste årsregnskab

  • Generalforsamlingsreferat fra den seneste ordinære generalforsamling (og fra seneste ekstraordinære generalforsamling, hvis en sådan er afholdt). Herunder dokumentation for hvem, der er valgt til bestyrelsen.

  • Bestyrelsesoversigt med oplysninger om alle bestyrelsesmedlemmers bestyrelsespost, cpr. nr., navn & adresse.

  • Legitimation af de tegningsberettigede, samt af alle bestyrelsesmedlemmer(pas eller kørekort og sundhedskort)

  • Legitimation af fuldmagtshavere/netbanksbrugere (pas eller kørekort og sundhedskort)

  • Ved fonde: legitimation af evt. reelle ejere (pas eller kørekort og sundhedskort)

Derudover skal du udfylde nedenstående formular, hvor du oplyser om foreningens forventede forretningsomfang med Lån & Spar Bank. Formularen skal indleveres sammen med ovennævnte legitimation.

Formular om forretningsomfang og formål.pdf


Vi gør opmærksom på, at udover ovennævnte kan der blive stillet krav om yderligere dokumentation.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvad vi kan tilbyde din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os på telefon 3378 2388 eller udfylde skemaet, så kontakter vi dig.