26.05.2020 09:13:26


Aktier

Danske aktier og investeringsforeningsbeviser - kurtage

Min.

Pris

Handel via Lån & Spar Bank: Børsnoterede på Kbh. Fondsbørs
200,00 kr.
0,50%
Køb af beviser i Lån & Spar Invest, Lån & Spar MixInvest og Gudme Raaschou Invest
50,00 kr.
0,25%
OTC, DAMP og unoterede
200,00 kr.
1,00%
Tegnings- og aktieretter
90,00 kr.
1,00%
Handel i netbank/mobilbank
29,00 kr.
0,10%
Ved køb af aktier i Lån & Spar Bank betales ikke kurtage.
 
 
Afregningskurser ved handel med aktier og investeringsforeningsbeviser.
 
 
Tillæg for salg fra eksternt depotsted, frigivelse af værdipapirer/penge ved handel fra eksternt sted, pr. handel, samt
handel mellem kunders egne depoter pr. nota
 
200,00 kr.
Limiteret ordre / ændring af limiteret ordre (gælder ikke børsordrer)
 
100,00 kr.

Udenlandske aktier - kurtage

Min.

Pris

Handel via Lån og Spar Bank: Norge, Sverige og Finland
200,00 kr.
1,00%
Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Holland, Schweiz, Belgien, Italien, Spanien, Østrig og USA
600,00 kr.
1,00%
Øvrige udland
600,00 kr.
1,50%
Tegnings- og aktieretter
90,00 kr.
1,00%
Handel i netbank/mobilbank: Norge, Sverige og Finland
29,00 kr.
0,15%
Handel i netbank/mobilbank - Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Holland, Schweiz, Belgien, Italien, Spanien, Østrig, USA, Canada, Australien, Japan og Hong Kong
150,00 kr.
0,50%